Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství historie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství filozofie pro střední školy

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou ve škole. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru historie.

Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru filozofie.