Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou ve škole. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru geografie.