Charles Explorer logo
🇨🇿

Demografie se specializací Demografie s veřejnou a sociální politikou

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského cyklu studia demografie s veřejnou a sociální politikou je vybaven kompetencemi, jež mu umožňují kvalifikovaně analyzovat populační vývoj České republiky i světa a nalézat odpovědi na klíčové demografické problémy na nadnárodní, národní, regionální i lokální úrovni a hodnotit jej v širším kontextu společenského vývoje i dalšího, udržitelného rozvoje konkrétních územních celků. Je schopen analyzovat a vysvětlovat politické procesy a též identifikovat veřejněpolitické problémy a navrhovat varianty jejich možného řešení.

Může vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech veřejných politik. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium, může však nalézt i uplatnění přímo v praxi.