Charles Explorer logo
🇨🇿

Preventivní medicína a epidemiologie

Studijní program na 3. lékařská fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu (Ph.D.) Preventivní medicína a epidemiologie získá vzdělání v oboru preventivního lékařství. Na základě principů medicíny založené na důkazech umí hodnotit význam působení faktorů na zdraví jedince i populace a stanovit možnosti i způsoby prevence poruch zdraví.

Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky pracovat, publikovat výsledky v odborných časopisech a vést mladé vědecké pracovníky. Standardní doba studia jsou čtyři (4) roky, což umožní také mezinárodní vědecké aktivity.