Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika a Nizozemština

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá německý jazyk na úrovni C1 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii německy mluvících zemí. Uplatní se např. ve firmách obchodujících s německou jazykovou oblastí, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Absolvent má základní znalost nizozemštiny na úrovni B2 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii nizozemsky mluvících zemí. Uplatní se např. ve firmách obchodujících s těmito zeměmi, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.