Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika se sdruženým studiem Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá německý jazyk na úrovni C1 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii německy mluvících zemí. Uplatní se např. ve firmách obchodujících s německou jazykovou oblastí, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Absolvent je vybaven vědomostmi o současném českém jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).