Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá německý jazyk na úrovni C1 podle SERR. Svoji jazykovou vybavenost, faktografické znalosti německé jazykové oblasti a orientace v historii a kultuře německy mluvících zemí může uplatnit při práci v kulturních i politických institucích, nadacích, v médiích, v soukromé či hospodářské sféře či v cestovním ruchu jako překladatel/ka, asistent/ka.