Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánská a severoevropská studia se specializací Nizozemština se sdruženým studiem Obecná lingvistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má základní znalost nizozemštiny na úrovni B2 podle SERR. Zná reálie a literaturu, kulturu a historii nizozemsky mluvících zemí. Uplatní se např. ve firmách obchodujících s těmito zeměmi, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Absolvent bakalářského studijního programu Obecná lingvistika získal průpravu v hlavních aspektech jazykové komunikace. Osvojil si základy oboru a získal přehled o jeho šíři, od základních rovin jazykovědné analýzy po interdisciplinární souvislosti oboru. Získal základní dovednosti a znalosti potřebné v moderním lingvistickém výzkumu.