Charles Explorer logo
🇨🇿

Historie a teritoriální studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇬🇧 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu History and Area Studies disponuje solidní znalostí soudobých českých a středoevropských dějin, kultury a reálií a znalostí českého jazyka na mezinárodní úrovni B2. Absolvent tohoto programu umí používat český jazyk i získané odborné poznatky v běžné komunikační praxi a rozvíjet je v dalším navazujícím studiu humanitního nebo sociálněvědního typu ve sféře státní správy, kulturních institucí, nevládních organizací i médií.