Charles Explorer logo
🇨🇿

Fyzikální chemie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Fyzikální chemie má vedle základních znalostí všech chemických oborů, značně pokročilé znalosti z oblasti fyzikální a počítačové chemie a obvykle též interdisciplinární znalosti směřující do oblasti fyziky či biologie dle zaměření Ph.D. projektu. Umí prezentovat výsledky své práce na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech.

Obvykle má zkušenosti s praktickou a seminární výukou BSc a Mgr studentů, přípravou grantových přihlášek. Absolvent je kvalifikován pro tvůrčí práci v laboratořích a provozech zabývajících se vývojem, testováním a aplikacemi nových i tradičních chemických a fyzikálních metod a postupů a nových materiálů v libovolné oblasti praxe.