Charles Explorer logo
🇨🇿

Historie – evropská studia se sdruženým studiem Filozofie

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá historickou metodu a je schopen kritické práce s prameny a literaturou. Je obeznámen s vybranými politickými, kulturními a hospodářskými mezníky evropského vývoje od středověku do současnosti, ovládá nejdůležitější části odborného diskursu a je schopen je kriticky rozvíjet a dokáže vysvětlit jejich historické kořeny.

Absolvent je vědomostně a metodicky vybaven k tomu, aby využíval znalosti myšlenkové tradice k hodnocení a formulování principiálních otázek a odpovědí písemnou i ústní formou. Má dobrou znalost dvou světových jazyků a základní znalost jednoho klasického (řečtina/latina) jazyka. Umí efektivně vyhodnocovat texty a kriticky je přezkoumávat.