Charles Explorer logo
🇨🇿

Italianistika se sdruženým studiem Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení se specializací Angličtina pro překlad a tlumočení

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá italský jazyk na úrovni C1. Má základní teoretický vhled do fungování cizího jazyka a orientuje se v literárněvědných pojmech. Má solidní přehled o dějinách italské literatury a je obeznámen se základními etapami italských dějin. Má též určitý vhled do reálií současné Itálie.

Absolvent má komunikační kompetenci v obou pracovních jazycích (angličtina na úrovni C1 Evropského referenčního rámce) a základní překladatelskou a tlumočnickou kompetenci s předpokladem rychlého rozvoje podle požadavků klienta / zaměstnavatele a se širším vzdělanostním základem jako podmínkou pro další studium.