Charles Explorer logo
🇨🇿

Xenobiochemie a patobiochemie

Studijní program na Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Xenobiochemie a patobiochemie je expert v biochemických a molekulárně-biologických metodách v širším slova smyslu, je schopen plánovat a vést vlastní biochemický výzkum, vyhledávat odbornou literaturu a využívat ji ve vědecké práci a přípravě publikací, umí pracovat s databázemi odborné biomedicínské literatury. Je vzdělán v biochemii se zaměřením na metabolismus léčiv a biochemii patologických stavů a dále v blízkých biomedicínských disciplínách – fyziologii člověka a farmakologii.

Podle zaměření své experimentální práce a individuálně stanovených předmětů studia je specializován v některé z výše uvedených oblastí biochemie. Je připraven biochemické disciplíny vyučovat.