Charles Explorer logo
🇨🇿

Antropologie a genetika člověka

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent je vzdělán v teoretických a praktických aspektech biologické antropologie, genetiky člověka a biomedicíny. Ovládá oborově specifické metody a aplikuje získané dovednosti v oblastech teoretického a aplikovaného výzkumu.

V rámci přípravy doktorského studia byl absolvent proškolen i v pokročilých aplikovaných a experimentálních metodách biologické antropologie včetně příbuzných oborů. Absolvent je připraven pro práci v širokém spektru uplatnění od biomedicínsky orientovaných pracovišť po akademická výzkumná a pedagogická pracoviště nebo v institucích státní správy.