Charles Explorer logo
🇨🇿

Mikrobiologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké znalosti v mikrobiologii a široké základy v molekulární biologii a biochemii. Je zároveň specialistou ve zvolené oblasti mikrobiologie, které se věnoval v doktorském studiu.

Ovládá experimentální mikrobiologické, molekulárně genetické, bioinformatické, biochemické, analytické a biofyzikální metody, dokáže navrhnout optimální řešení vědeckého problému, správně vyhodnotit výsledky experimentů a prezentovat je. Uplatní se v biologických a biomedicínských oborech v základním i aplikovaném výzkumu a vývoji i v průmyslové sféře.