Charles Explorer logo
🇨🇿

Demografie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent/ka doktorského studia demografie je specialistou/kou v oblasti demografie a populačních studií. Řeší demografickou problematiku v kontextu sociálního, ekonomického, kulturního, politického, medicínského a/nebo environmentálního vývoje. Zpracovává různé typy populačních analýz, modelových projekcí a prognóz včetně odvozených odhadů nároků na budoucí infrastrukturu.

Analyzuje populační klima a navrhuje koncepce i konkrétní opatření veřejných politik. Uplatní se jako expert/ka ve výzkumu, státní správě zejména na úrovni ministerstev a ve státní statistické službě (demografická, zdravotnická a sociální statistika), stejně jako v podnikové sféře, zejména ve velkých firmách, a konzultačních, marketingových a jiných agenturách.

Je kvalifikován/a pro odbornou práci v institucích veřejné správy v Česku i mezinárodních institucích.