Charles Explorer logo
🇨🇿

Zoologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolventi jsou odborníky na zoologii. Ta zahrnuje řadu dílčích oborů od protozoologie, přes zoologii bezobratlých, entomologii, zoologii obratlovců až po primatologii a studium člověka.

Po stránce metodologické pak taxonomii, fylogenetiku a evoluční biologii, populační genetiku a genomiku, morfologii a evo-devo, etologii a behaviorální vědy, evoluční psychologii, ekologii a ochranu živočichů. Kompetence každého z absolventů spočívá v určité kombinaci metodologických přístupů a zaměření na určitou skupinu živočichů.

Mají zkušenosti s přípravou projektů a grantových přihlášek, řízením týmu, referováním o výsledcích, psaním vědeckých prací, přednášením a mezinárodní vědeckou komunikací.