Charles Explorer logo
🇨🇿

Experimentální chirurgie

Studijní program na Lékařská fakulta v Plzni |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Experimentální chirurgie patří k základním pilířům historického, ale i současného pokroku klinické medicíny. Absolvent DSP Experimentální chirurgie v průběhu studia získá vědeckou erudici vlastní experimentální vědecko-výzkumnou prací.

Získané znalosti a dovednosti v experimentální chirurgii a hraničních vědeckých disciplínách bude schopen absolvent DSP využít ve své vlastní budoucí samostatné práci. Bude schopen navrhovat projekty, realizovat je, vyhodnocovat výsledky a kriticky je zhodnotit, připravovat publikace, prezentovat výsledky své práce a přenášet výsledky do klinické praxe