Charles Explorer logo
🇨🇿

Iberoamerikanistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent je schopen celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí a Afriky. Ovládá základní fakta latinskoamerické historie a nechybí mu schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další, přičemž mu pomáhá především znalost teoretických východisek disciplíny a její metodologie. Zná názory na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl.

Ovládá španělský a anglický jazyk tak, aby mohl studovat odbornou literaturu a účastnit se diskuse na mezinárodním odborném fóru.