Charles Explorer logo
🇨🇿

Germánské a severské jazyky a literatury

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia programu Germánské a severské jazyky a literatury je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru, tj. na poli jazykovém či literárním. Je připraven pro vědeckou práci a svůj další kvalifikační růst v akademické oblasti. Je schopen zvládnout jazykovou i literární problematiku konkrétního germánského či severského jazyka nebo literatury.

Dokáže se uplatnit všude tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a filologická práce, resp. teorie a dějiny konkrétní literatury ve všech jejich jazykových a historicko-kulturních souvislostech. Uplatní se v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturního managementu a všude tam, kde se vyžaduje vysoká úroveň filologických a literárněvědných znalostí v mezioborové a mezikulturní perspektivě.