Charles Explorer logo
🇨🇿

Judaistika

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu.

Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka. Je schopen analyzovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu.

Absolvent získává znalosti a dovednosti v oboru judaistika umožňující profesní realizaci v blízkém povolání. Je připraven působit jako akademický pracovník, vědecký pracovník v oblasti společenských věd či vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.