Charles Explorer logo
🇨🇿

Česko-německá studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent oboru Česko-německá studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti v České republice, Spolkové republice Německo a ve vzájemných vztazích. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí minimálně ve dvou jazycích, němčině a angličtině.

Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.