Charles Explorer logo
🇨🇿

Zubní lékařství

Studijní program na 1. lékařská fakulta |
🇨🇿 Mgr.

Profil absolventa

Absolvent je připraven k samostatné činnosti v oboru praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství a dále k zahájení specializační přípravy pro obory klinická stomatologie, ortodoncie, maxilofaciální chirurgie a k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální přípravy.