Charles Explorer logo
🇨🇿

Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent zná principy tvůrčí práce a odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií. Rozumí roli médií, žurnalistiky, mediální i marketingové komunikace ve společnosti. Je poučen o právních a ekonomických rámcích a etických pravidlech oboru.

Je schopen tvorby strategií a kampaní a jejich analýzy. Prokazuje dovednosti v oblasti digitální komunikace, online marketingu a marketingového výzkumu trhu.