Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získává vzdělání v bohemistické lingvistice a literárněvědné bohemistice. Možností jeho uplatnění jsou humanitní, zejména slovesné obory, kultura, státní správa, oblasti vyžadující komunikaci s veřejností, tiskové odbory nebo média. Ve školství může působit např. jako vychovatel nebo jako asistent pedagoga.

Absolvent je profilován jako osobnost s odbornými znalostmi v oblasti teorie a dějin výtvarného umění se zaměřením na vzdělávání. Je výtvarně a kulturně kompetentní, sociálně zdatný, odborně a eticky připravený k profesionální vzdělávací a kulturní činnosti založené na odborném zpřístupňování uměleckých aktivit.

Studijní programy