Charles Explorer logo
🇨🇿

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje rozsáhlými znalostmi z germanistické lingvistiky a z dějin německy psané literatury. Komunikační kompetence absolventa dosahuje úrovně B2 s přesahy do úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Prioritou absolventa je následné magisterské studium učitelství, uplatnění však nalezne i v neučitelských profesích.

Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních matematických oborech a základy oborové didaktiky. Teoretické poznatky aplikuje při řešení matematických úloh a problémů z praxe. Je připraven pracovat v oblasti mimoškolních i školních vzdělávacích aktivit.