Charles Explorer logo
🇨🇿

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje rozsáhlými znalostmi z francouzské lingvistiky a z dějin francouzsky psané literatury. Komunikační kompetence absolventa dosahuje úrovně B2 s přesahy do úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Prioritou absolventa je následné rozvíjení získaných didaktických dovedností v magisterském studium učitelství.

Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních chemických oborech a základy oborové didaktiky. Teoretické poznatky aplikuje při řešení přírodovědných (chemických) úloh a problémů z praxe. Je připraven pracovat v oblasti mimoškolních i školních vzdělávacích aktivit.