Charles Explorer logo
🇨🇿

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má rozsáhlé znalosti a dovednosti v biologii, geologii a environmentalistice, pedagogice a psychologii, orientuje v základech práce s biologickým materiálem, je schopen organizovat exkurze a dovede pracovat se základní laboratorní technikou a ICT. Absolvent najde uplatnění ve školství, ve státní správě a mimoškolních zařízeních.

Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.