Charles Explorer logo
🇨🇿

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje znalostmi z hudební teorie, hudební historie a oborové didaktiky. Prakticky demonstruje teoretické a historické jevy. Na základě znalostí a dovedností koncipuje hudebněvýchovné aktivity v mimoškolské hudební výchově a dílčí aktivity ve školské hudební výchově. V absolventské práci zpracovává vybraný hudební jev a dochází k oborově relevantním závěrům.

Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.