Charles Explorer logo
🇨🇿

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent disponuje znalostmi z hudební teorie, hudební historie a oborové didaktiky. Prakticky demonstruje teoretické a historické jevy. Na základě znalostí a dovedností koncipuje hudebněvýchovné aktivity v mimoškolské hudební výchově a dílčí aktivity ve školské hudební výchově. V absolventské práci zpracovává vybraný hudební jev a dochází k oborově relevantním závěrům.

Absolvent je vybaven rozsáhlými dovednostmi a vědomostmi v oblasti nástrojové interpretace, hudební teorie a historie a v základech nástrojové didaktiky. Umí koncipovat dílčí aktivity v hudebním vzdělávání. Je schopen realizovat absolventský koncert, v podstatných rysech hodnotit interpretační výkony a formulovat teze nástrojové metodiky s relevantními závěry.