Charles Explorer logo
🇨🇿

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je profilován jako osobnost s odbornými znalostmi v oblasti teorie a dějin výtvarného umění se zaměřením na vzdělávání. Je výtvarně a kulturně kompetentní, sociálně zdatný, odborně a eticky připravený k profesionální vzdělávací a kulturní činnosti založené na odborném zpřístupňování uměleckých aktivit.

Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.