Charles Explorer logo
🇨🇿

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je profilován jako osobnost s odbornými znalostmi v oblasti teorie a dějin výtvarného umění se zaměřením na vzdělávání. Je výtvarně a kulturně kompetentní, sociálně zdatný, odborně a eticky připravený k profesionální vzdělávací a kulturní činnosti založené na odborném zpřístupňování uměleckých aktivit.

Absolvent oboru anglický jazyk má rozsáhlé vědomosti o současném anglickém jazykovém systému, dějinách anglické a americké literatury a celkově ovládá jazyk na úrovni vysoké pokročilosti (C1+). V oblasti didaktiky anglického jazyka ovládá základní terminologii, rozumí vybraným teoretickým východiskům a je schopen je reflektovat v praxi.