Charles Explorer logo
🇨🇿

Informační věda

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent disponuje obsáhlou znalostí oboru informační věda a odbornou způsobilostí rozvíjet a aplikovat nejmodernější vědecké metody a postupy za účelem rozvoje základního i aplikovaného výzkumu v oboru. Je schopen identifikovat, analyzovat, vyhodnocovat a interpretovat poznatky vycházející ze současného stavu poznání oboru i identifikovat a formulovat vývojové trendy rozvoje informační a znalostní společnosti, informační politiky, informačního chování i informačních technologií.

Absolvent má i potřebnou pedagogickou praxi získanou při výuce studentů informační vědy.