Charles Explorer logo
🇨🇿

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent je seznámen se základy disciplín souvisejících s učitelskou přípravou – pedagogikou, psychologií a didaktikou. Absolvent disponuje vědomostmi a dovednostmi z informatiky, algoritmizace a programování, architektury výpočetních systémů, správy operačních systémů a počítačových sítí, databázových a informačních systémů, webových technologií a počítačové grafiky.

Absolvent oboru anglický jazyk má rozsáhlé vědomosti o současném anglickém jazykovém systému, dějinách anglické a americké literatury a celkově ovládá jazyk na úrovni vysoké pokročilosti (C1+). V oblasti didaktiky anglického jazyka ovládá základní terminologii, rozumí vybraným teoretickým východiskům a je schopen je reflektovat v praxi.