Charles Explorer logo
🇨🇿

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání má široké všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd. Disponuje obecnými teoretickými vědomostmi, které dokáže prakticky aplikovat, což prokázal v bakalářské práci.

Absolvent bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání disponuje základními vědomostmi v oboru českých a obecných dějin, ale i regionálních dějin. Uplatní se jako asistent pedagoga na všech typech škol, lektor volnočasových aktivit či v paměťových institucích. Cílem je příprava na profesi učitele dějepisu v navazujícím magisterském programu.