Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou ve škole. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru učitelství anglického jazyka.

Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru učitelství matematiky.

Studijní programy