Charles Explorer logo
🇨🇿

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky, psychologie a praktické zkušenosti s výukou ve škole. Je vybaven k samostatné i týmové pedagogické činnosti v oblasti umění, v níž syntetizuje uměleckou tvorbu s teoretickou reflexí.

Kriticky uvažuje o kontextu vizuality a jejích projevů v současné kultuře. Absolvent má osvojeny systematické znalosti a dovednosti potřebné pro profesi učitele v oboru učitelství výtvarné výchovy.

Studijní programy