Charles Explorer logo
🇨🇿

Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolventi specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská studia umějí dle zaměření buď na země střední, východní a jihovýchodní Evropy nebo na postosvětský prostor shromáždit, vyhodnotit a interpretovat data související s historií a současností zemí těchto areálů, a to se zaměřením na vnitropolitická témata, ekonomiku, sociálně-kulturní problematiku, transformační trendy a vnější kontext jejich vývoje, tato témata kvalifikovaně diskutovat v akademické i neakademické praxi