Charles Explorer logo
🇨🇿

Teritoriální studia se specializací Evropská studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolventi specializace Evropská studia umějí shromáždit, vyhodnotit a interpretovat data související s historií a současností procesu evropské integrace, analyzovat funkce a struktury Evropské unie jako instituce i jako sdružení evropských národních států, rozumí jednotlivým politikám Evropské unie, umějí objasnit a vysvětlit vnější vztahy Evropské unie, její politiky sousedství, genezi transatlantické spolupráce a ví, jak tato témata kvalifikovaně diskutovat v akademické i neakademické praxi.