Charles Explorer logo
🇨🇿

Mediální studia

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolventi ovládají rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií a standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací. Nalézají profesní uplatnění na vyšších úrovních mediálních a komunikačních společnosti, dále jako mediální analytici, mediální konzultanti, tvůrci komunikačních strategií, ale i jako pracovníci v rámci tiskových a komunikačních oddělení.

Absolventi mají úplný systematický vhled do mediální problematiky a sociální teorie médií. Magisterské studium rozvíjí v posluchačích schopnost teoretického a analytického myšlení o médiích a mediální komunikaci, poskytuje detailní představu o metodách analýzy a výzkumu jednotlivých fází mediální komunikace.