Charles Explorer logo
🇨🇿

Balkan, Eurasian and Central European Studies

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇬🇧 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia zná historické, politické, společenské a ekonomické souvislosti teritoria a disponuje mezinárodně srovnatelnou teritoriální průpravou. Rozumí dějinám a politickým souvislostem studovaného teritoria.

Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice vývoje států a společností studovaných regionů. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.