Charles Explorer logo
🇨🇿

Mezinárodní magistr v ekonomii, politice a společnosti se specializací Politika a mezinárodní ekonomika se zaměřením na ekonomiku

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇬🇧 NMgr.

Profil absolventa

Studenti specializace Politics & International Economics se zaměřením na ekonomiku zvládají oborovou metodologii, disponují širším interdisciplinárním povědomím, mnohostrannou znalostí globálního kontextu vývoje ekonomik středo- a jihovýchodní Evropy a postsovětského prostoru. Jsou vybaveni interkulturní přizpůsobivostí a pokročilou znalostí angličtiny.

Jejich mezioborové dovednosti jim umožňují kariéru v soukromém a veřejném sektoru i na vyšší akademické úrovni.