Charles Explorer logo
🇨🇿

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program na Pedagogická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent výchovy ke zdraví má rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti podpory a ochrany zdraví, a to se zaměřením na její pedagogické aspekty. Uplatnění nalezne v oblasti školství především jako vychovatel nebo pedagog volného času a mimo oblast školství jako odborný pracovník zdravotně sociální prevence a osvěty.

Absolvent studijního programu získává vzdělání v bohemistické lingvistice a literárněvědné bohemistice. Možností jeho uplatnění jsou humanitní, zejména slovesné obory, kultura, státní správa, oblasti vyžadující komunikaci s veřejností, tiskové odbory nebo média. Ve školství může působit např. jako vychovatel nebo jako asistent pedagoga.