Charles Explorer logo
🇨🇿

Hispanistika se sdruženým studiem Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací, které předpokládají výbornou znalost španělského jazyka nebo všeobecnou jazykovou kompetenci.

Absolvent je vybaven vědomostmi o současném českém jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).