Charles Explorer logo
🇨🇿

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme

Studijní program na Fakulta sociálních věd |
🇬🇧 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu European Politics and Society disponuje mezinárodně srovnatelnou multidisciplinární průpravou. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice vývoje států a společností studovaných regionů.

Prostřednictvím praktických stáží si absolvent tohoto studijního programu již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější zaměstnání. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.