Charles Explorer logo
🇨🇿

Husitská teologie

Studijní program na Husitská teologická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru husitská teologie na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru. Je odborníkem na problematiku reformního teologického myšlení v interdisciplinárním kontextu.

Ovládá základní skutečnosti teologického vývoje oboru, rozumí jeho postavení v současné teologii a na základě vlastního kritického úsudku formuluje názory odpovídající současnému vědeckému poznání. Prohloubil si znalost klasického jazyka.

Je schopen kriticky myslet a nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat; dále analyzovat a interpretovat náboženské texty. Je připraven působit jako akademický či vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církve československé husitské.