Charles Explorer logo
🇨🇿

Hudební věda

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia programu hudební věda získal základní soubor poznatků a pracovních metod umožňujících orientaci v evropské hudbě od středověku po současnost. Seznámil se s teoretickými základy oboru, osvojil si práci s prameny a literaturou, schopnost analýzy a výkladu hudby a hudební kultury evropské či mimoevropské.