Charles Explorer logo
🇨🇿

Bioetika

Studijní program na 1. lékařská fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Doktor bioetiky je schopen samostatně bádat v oblasti bioetiky a řešit komplexní úkoly, jež vznikají v klinické praxi v souvislosti s ochranou lidské dignity i konkrétního pacienta, definovat a užívat základní principy, argumentovat v souladu se zákony logiky a samostatně bádat v oboru. Dokáže zasahovat do systému zdravotnictví, poskytovat poradenství při vytváření zdravotnické legislativy, aktivně se účastnit v lokálních i centrálních etických komisích schvalování klinických studií a lékařského výzkumu vůbec, systematicky zpracovávat dílčí témata bioetiky, pedagogicky a didakticky působit na školách se zdravotnickým zaměřením i v oblasti vzdělávání laické veřejnosti.