Charles Explorer logo
🇨🇿

Germanoslavistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi (v oblasti jazykovědy a filologie konkrétního jazyka/jazyků) se schopností kritického myšlení. Bude připraven k samostatné vědecké práci a dokáže se uplatnit tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů.

Může se uplatnit také v oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborných přednášek, překlad jazykovědných publikací apod., na vysokých školách a akademických ústavech, v časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách apod.