Charles Explorer logo
🇨🇿

Praktická geobiologie

Studijní program na Přírodovědecká fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent se přehledně orientuje ve vybraných geologických a biologických vědách zaměřených na vývoj přírody, evoluci interakcí živé a neživé přírody, vývoj ekosystémů v geologické minulosti a změn biodiverzity. Nabídka volitelných praktických předmětů umožňuje absolventům uplatnění v oblastech zpracování přírodovědného materiálu a popularizace přírodovědných informací, při koordinaci styku s veřejností a lektorské práci v státní správě, místní samosprávě, nevládních organizacích, muzeích, na správě velkoplošných chráněných území, v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a u firem řešících specializovanou environmentální problematiku.

Absolvent může také pokračovat v magisterském studiu, zvláště věd o živé a neživé přírodě.